Photo Awards – ဆုရ မှတ်တမ်း ဓာတ်ပုံများ

Magway City – မကွေးမြို့ ဆုရမှတ်တမ်း ဓာတ်ပုံများ


ပထမဆု

ဒုတိယဆု

တတိယဆုHpa-an City – ဘားအံမြို့ ဆုရမှတ်တမ်း ဓာတ်ပုံများ


ပထမဆု

ဒုတိယဆု

တတိယဆုDawei City – ထား၀ယ်မြို့ ဆုရမှတ်တမ်း ဓာတ်ပုံများ


ပထမဆု

ဒုတိယဆု

တတိယဆုPathein City – ပုသိမ်မြို့ ဆုရမှတ်တမ်း ဓာတ်ပုံများ


ပထမဆု

ဒုတိယဆု

တတိယဆုMeikhtila City – မိတ္ထီလာမြို့ ဆုရမှတ်တမ်း ဓာတ်ပုံများ


ပထမဆု

ဒုတိယဆု

တတိယဆု